Vertti Niemi

VTK Helsingin yliopistosta. Tavoitehakuinen taloustieteilijä, tutkija ja asioiden järjestäjä. Ammatillisesti Vertillä on useamman vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultointia tukevasta tiedon analysointityöstä. Näkökulmaa tähän Vertti on kerryttänyt monipuolisesti eri asiakkaiden parissa työskentelystä ja myös yhdistys-, maanpuolustus-, urheiluseura- ja puoluetoiminnassa sekä kesätyöyrittäjänä. Verttiä kiehtovat syy-seuraussuhteet, ongelmanratkaisu ja uudet, murrostavat ideat. Tällä hetkellä Vertti auttaa asiakkaitamme erityisesti tiedonkeruun ja mallintamisen kysymyksissä ja liiketoiminnan ratkaisujen kustannustehokkaassa tuottamisessa.