Palvelumme

Tutkimukset

Citera Oy auttaa tutkimuksien avulla identifoimaan ja ratkaisemaan liiketoiminnan sisäisiä ja ulkoisia ongelmakohtia.

Tutkimme erityisesti yrityskulttuureja,  johtamisjärjestelmiä, sisäisiä yhteistyötapoja ja asiakkaiden kokemusta.