Uusi omistaja
– uusi strategia

Yritys

Johtava liikunta-alan koulutus- ja palveluorganisaatio (10–25 Me)

Lähtötilanne

Sekä julkisvaroin tuettua että markkinaehtoista koulutus- ja palveluliiketoimintaa tarjoava yritys halusi uuden omistajan myötä ja osana turn-around -vaihetta määritellä mission, vision, toimintaa ohjaavan strategian sekä toimintaa ohjaavat arvot.

Ratkaisu

Citera suunnitteli, ohjasi sekä toteutti henkilöstön, hallituksen ja avainhenkilöt osallistavan strategiaprosessin. Tuloksena syntyi uusi strategia ja sen perustaksi missio, visio ja arvot.

Kansainvälisen jälleenmyynnin ohjausmalli

Yritys

Jätevedenkäsittelylaitteiden valmistaja (2–10 Me)

Lähtötilanne

Kansainvälistä liiketoimintaa tekevältä, kasvua hakevalta vedenkäsittelylaitteiden valmistajalta puuttui kansainvälisten jälleenmyyjien ohjausmalli, mikä puolestaan näkyi riittämättömänä kasvuna ja epäselvinä vastuina ja rooleina ja päämiehen ja jälleenmyyjien välillä.

Ratkaisu

Citera suunnitteli ja ohjasi prosessin, jonka tuloksena syntyi kasvua ajava ”Reseller management concept” sisältäen työkalut, ohjaus- ja kehitysmallin jälleenmyyjien valintaa, ohjausta ja evaluointia varten.

Myynnin ohjausmalli ja operaatiokeskus

Yritys

Kiinteät b2b-tietoliikenneyhteydet (2–10 Me)

Lähtötilanne

Valtakunnallinen kiinteiden data-yhteyksien rakentaja, joka on voimakkaassa investointi- ja kasvuvaiheessa, toimi sisäisesti tehottomasti. Markkinointia, myyntiä ja tuotannon suunnittelua ei koordinoitu riittävästi. Johdolta puuttui ajantasainen, operatiivinen tilannekuva johtamisen tueksi.

Ratkaisu

Citera suunnitteli ja fasilitoi osallistavan prosessin, jonka tuloksena tuotettiin voimakasta kasvua ajava ohjausmalli, määriteltiin KPI:t, raportointisuhteet sekä luotiin operaatiokeskus kasvun johtamiseen. Lopputuloksena syntyi ja käyttöönotettiin uusi myynnin organisaatio ja johtamismalli.

Teknologiayrityksen tuotannon esimiestyö

Yritys

Kansainvälinen teknologiayritys (500 Me)

Lähtötilanne

Siilomaisesta ja yksikkökohtaisesta tuotantomallista tuli voimakkaan kasvun myötä siirtyä matriisiorganisaatioon. Yhtiössä oli eri teknisten toimialojen syväomaamista ja yritysostojen myötä erilaisia paikallisia työkulttuureja.

Ratkaisu

Yll 100 esihenkilön ja johtajan esihenkilötyön muutosohjelma, jossa aluksi määritelmiin asiakas-, henkilöstö- ja esihenkilötyytyväisyys. Valmennusohjelman suunnittelun, 360-mittausten ja esihenkilötyön mallinnuksen jälkeen yhtiön esihenkilöt valmennettiin uuteen matriisijohtamisen malliin.

Hinnoittelu- ja myyntiprosessin arviointi

Yritys

Kansainvälinen teknologia- ja konepajayritys (1000–5000 Me)

Lähtötilanne

EMEA-alueen palveluliiketoiminnassa oli suuria kannattavuuseroja maa- ja asiakaskohtaisesti. Kannattavuuden parantamisen ollessa strateginen tavoite haluttiin selvittää, johtuivatko ongelmat hinnoitteluprosessista (process) vaiko hinnoittelun johtamisesta (policy).

Ratkaisu

Tavoitekatteen poikkeamia tuottavat epäjatkuvuuskohdat ja korjaavat toimenpiteet tunnistettiin. Citera analysoi maayhtiöiden tavat ymmärtää ja toteuttaa normatiivista hinnoitteluprosessia. Lopputuloksena syntyi myynnin katerakenteen uusi seurantamalli.

Kaupallisen asiakkuusajattelun jalkauttaminen

Yritys

Pohjoismainen teknisen palvelun yritys (240 Me)

Lähtötilanne

Huoltovarmuuskriittinen yritys on toiminut nk. sopimusvalmistaja-toimintatavalla ja halusi nyt muuttaa myyntikulttuuriaan asiakaskeskeisemmäksi, kasvuorientoituvammaksi ja joustavammaksi.

Ratkaisu

Citera vastasi eri yksiköiden avainhenkilöiden osallistamisesta asiakaskeskeisten toimintamallien määrittelyyn, sisäisten yhteistyömallien rakentamiseen ja toimintamallin toteuttamiseen. Avainhenkilöt valmennettiin toteuttamaan uutta toimintamallia.

Rahaston toimintamalli

Yritys

Suomalaisomisteisen pankin rahastoyhtiö (50–100 Me)

Lähtötilanne

Rahastoyhtiö, joka hallinnoi yli 4 Mrd euron arvosta varoja, halusi määritellä erikoisrahastonsa toimintamallin parantaakseen riskienhallintaa, turvatakseen toiminnan laatua sekä luodakseen vahvemmat edellytykset rahaston liiketoiminnan kasvattamiselle.

Ratkaisu

Citera läpivei mallinnusprosessin, jonka tuloksena määriteltiin rahaston palvelukonsepti, tietovirrat, johtamisjärjestelmä, roolit ja vastuut rahaston sisällä sekä suhteessa ulkoisiin kumppaneihin sekä sidosryhmiin.

Yritysostokohteiden evaluointi

Yritysosto-kohteiden evaluointi

Yritys

Valtakunnallinen työelämäpalveluiden tuottaja (10–25 Me)

Lähtötilanne

Sekä orgaanisesti että akvisitioiden avulla kasvua hakeva toimija halusi tunnistaa yritysostokohteita, jotka omistuspohjansa, alueellisen sijaintinsa, liiketoiminnan tunnuslukujensa sekä palvelutarjoomansa puolesta olisivat sopivia ostokohteita.

Ratkaisu

Citera rakensi yhdessä asiakkaan kanssa markkinatarkastelua varten tarvittavat strategiset kriteerit sekä toteutti markkinatarkastelun. Tuloksena syntyi listaus yritysostokohteista pisteytettynä em. kriteereita vasten.

Esimiestyön yhtenäistäminen

Yritys

B2b teollinen rakennustuotevalmistaja (100–200 Me)

Lähtötilanne

Yritys halusi parantaa kaikkien esihenkilöidensä (noin 100) kykyä johtaa yrityksen strategian tehokasta toimeenpanoa sekä yrityksen arvojen mukaista toimintaa samaan huomioiden roolien moninaisuus sekä pandemian aiheuttamat rajoitteet.

Ratkaisu

Kaikkien esimiesten valmentaminen on-site ja on-line menetelmin noin vuoden kestävässä ohjelmassa, joka lisäsi ymmärrystä strategiasta, paransi johtamiskyvykkyyttä ja tuki Great Place to Work -tulosten nousua.

Uusi omistaja
– uusi strategia

Yritys

Johtava liikunta-alan koulutus- ja palveluorganisaatio (10–25 Me)

Lähtötilanne

Sekä julkisvaroin tuettua että markkinaehtoista koulutus- ja palveluliiketoimintaa tarjoava yritys halusi uuden omistajan myötä ja osana turn-around -vaihetta määritellä mission, vision, toimintaa ohjaavan strategian sekä toimintaa ohjaavat arvot.

Ratkaisu

Citera suunnitteli, ohjasi sekä toteutti henkilöstön, hallituksen ja avainhenkilöt osallistavan strategiaprosessin. Tuloksena syntyi uusi strategia ja sen perustaksi missio, visio ja arvot.

Kansainvälisen jälleenmyynnin ohjausmalli

Yritys

Jätevedenkäsittelylaitteiden valmistaja
(2–10 Me)

Lähtötilanne

Kansainvälistä liiketoimintaa tekevältä, kasvua hakevalta vedenkäsittelylaitteiden valmistajalta puuttui kansainvälisten jälleenmyyjien ohjausmalli, mikä puolestaan näkyi riittämättömänä kasvuna ja epäselvinä vastuina ja rooleina ja päämiehen ja jälleenmyyjien välillä.

Ratkaisu

Citera suunnitteli ja ohjasi prosessin, jonka tuloksena syntyi kasvua ajava ”Reseller management concept” sisältäen työkalut, ohjaus- ja kehitysmallin jälleenmyyjien valintaa, ohjausta ja evaluointia varten.

Myynnin ohjausmalli ja operaatiokeskus

Yritys

Kiinteät b2b-tietoliikenneyhteydet
(2–10 Me)

Lähtötilanne

Valtakunnallinen kiinteiden data-yhteyksien rakentaja, joka on voimakkaassa investointi- ja kasvuvaiheessa, toimi sisäisesti tehottomasti. Markkinointia, myyntiä ja tuotannon suunnittelua ei koordinoitu riittävästi. Johdolta puuttui ajantasainen, operatiivinen tilannekuva johtamisen tueksi.

Ratkaisu

Citera suunnitteli ja fasilitoi osallistavan prosessin, jonka tuloksena tuotettiin voimakasta kasvua ajava ohjausmalli, määriteltiin KPI:t, raportointisuhteet sekä luotiin operaatiokeskus kasvun johtamiseen. Lopputuloksena syntyi ja käyttöönotettiin uusi myynnin organisaatio ja johtamismalli.

Teknologiayrityksen tuotannon esimiestyö

Teknologia-
yrityksen tuotannon esimiestyö

Yritys

Kansainvälinen teknologiayritys (500 Me)

Lähtötilanne

Siilomaisesta ja yksikkökohtaisesta tuotantomallista tuli voimakkaan kasvun myötä siirtyä matriisiorganisaatioon. Yhtiössä oli eri teknisten toimialojen syväomaamista ja yritysostojen myötä erilaisia paikallisia työkulttuureja.

Ratkaisu

Yll 100 esihenkilön ja johtajan esihenkilötyön muutosohjelma, jossa aluksi määritelmiin asiakas-, henkilöstö- ja esihenkilötyytyväisyys. Valmennusohjelman suunnittelun, 360-mittausten ja esihenkilötyön mallinnuksen jälkeen yhtiön esihenkilöt valmennettiin uuteen matriisijohtamisen malliin.

Hinnoittelu- ja myyntiprosessin arviointi

Yritys

Kansainvälinen teknologia- ja konepajayritys (1000–5000 Me)

Lähtötilanne

EMEA-alueen palveluliiketoiminnassa oli suuria kannattavuuseroja maa- ja asiakaskohtaisesti. Kannattavuuden parantamisen ollessa strateginen tavoite haluttiin selvittää, johtuivatko ongelmat hinnoitteluprosessista (process) vaiko hinnoittelun johtamisesta (policy).

Ratkaisu

Tavoitekatteen poikkeamia tuottavat epäjatkuvuuskohdat ja korjaavat toimenpiteet tunnistettiin. Citera analysoi maayhtiöiden tavat ymmärtää ja toteuttaa normatiivista hinnoitteluprosessia. Lopputuloksena syntyi myynnin katerakenteen uusi seurantamalli.

Kaupallisen asiakkuusajattelun jalkauttaminen

Kaupallisen asiakkuus-
ajattelun jalkauttaminen

Yritys

Pohjoismainen teknisen palvelun yritys (240 Me)

Lähtötilanne

Huoltovarmuuskriittinen yritys on toiminut nk. sopimusvalmistaja-toimintatavalla ja halusi nyt muuttaa myyntikulttuuriaan asiakaskeskeisemmäksi, kasvuorientoituvammaksi ja joustavammaksi.

Ratkaisu

Citera vastasi eri yksiköiden avainhenkilöiden osallistamisesta asiakaskeskeisten toimintamallien määrittelyyn, sisäisten yhteistyömallien rakentamiseen ja toimintamallin toteuttamiseen. Avainhenkilöt valmennettiin toteuttamaan uutta toimintamallia.

Rahaston toimintamalli

Yritys

Suomalaisomisteisen pankin rahastoyhtiö (50–100 Me)

Lähtötilanne

Rahastoyhtiö, joka hallinnoi yli 4 Mrd euron arvosta varoja, halusi määritellä erikoisrahastonsa toimintamallin parantaakseen riskienhallintaa, turvatakseen toiminnan laatua sekä luodakseen vahvemmat edellytykset rahaston liiketoiminnan kasvattamiselle.

Ratkaisu

Citera läpivei mallinnusprosessin, jonka tuloksena määriteltiin rahaston palvelukonsepti, tietovirrat, johtamisjärjestelmä, roolit ja vastuut rahaston sisällä sekä suhteessa ulkoisiin kumppaneihin sekä sidosryhmiin.

Yritysostokohteiden evaluointi

Yritysosto-
kohteiden evaluointi

Yritys

Valtakunnallinen työelämäpalveluiden tuottaja (10– 25Me)

Lähtötilanne

Sekä orgaanisesti että akvisitioiden avulla kasvua hakeva toimija halusi tunnistaa yritysostokohteita, jotka omistuspohjansa, alueellisen sijaintinsa, liiketoiminnan tunnuslukujensa sekä palvelutarjoomansa puolesta olisivat sopivia ostokohteita.

Ratkaisu

Citera rakensi yhdessä asiakkaan kanssa markkinatarkastelua varten tarvittavat strategiset kriteerit sekä toteutti markkinatarkastelun. Tuloksena syntyi listaus yritysostokohteista pisteytettynä em. kriteereita vasten.

Esimiestyön yhtenäistäminen

Yritys

B2b teollinen rakennustuotevalmistaja (100–200 Me)

Lähtötilanne

Yritys halusi parantaa kaikkien esihenkilöidensä (noin 100) kykyä johtaa yrityksen strategian tehokasta toimeenpanoa sekä yrityksen arvojen mukaista toimintaa samaan huomioiden roolien moninaisuus sekä pandemian aiheuttamat rajoitteet.

Ratkaisu

Kaikkien esimiesten valmentaminen on-site ja on-line menetelmin noin vuoden kestävässä ohjelmassa, joka lisäsi ymmärrystä strategiasta, paransi johtamiskyvykkyyttä ja tuki Great Place to Work –tulosten nousua.